PLA D'ESTUDIS

El quadre que es mostra a continuació presenta el Pla d'Estudis dissenyat per l'Escola de Joventuts Musicals de la Vall d’Albaida en el qual s'especifiquen les assignatures de cada etapa i els temps lectius de les mateixes.

Les escoles de Joventuts Musicals de la Vall d’Albaida estableix tres etapes de formació dirigides a la formació integral de l'alumne i a la pràctica en grup.

Etapa d’Iniciació Musical (Fasolet):

  • Dirigida exclusivament per alumnes de 3 a 7 anys.

  • Hi ha dos branques en el sistema FASOLET, una encaminada a l’educació dels 3 fins als 7 anys i un altra FASOLET JUNIOR dels 6 als 7 anys.

 

Formació Bàsica:

  • Dirigida a alumnes de a partir de 8 anys endavant.

  • Està organitzada en 3 cicles de 2 nivells cadascun, diferenciats des del punt de vista psicopedagògic.

  • Aquesta etapa educativa es de caràcter pràctic i es proposa dotar als alumnes de competències bàsiques que els permeten progressivament adquirir autonomia sobre el seu propi aprenentatge. D’altra banda, aplicar estes competències mitjançant la pràctica musical en grup.

 

Formació Avançada:

  • Dirigit a aquells alumnes que després de completar l’etapa bàsica desitgen continuar la seva formació a l'Escola. La naturalesa de la pràctica musical necessita d'un exercici constant  i creatiu que permeta a l'alumne mantenir els coneixements i habilitats adquirits.

  • Està organitzada en 2 cicles de 2 nivells cadascun, diferenciats des del punt de vista psicopedagògic.

 

Conjunt Instrumental:

  • Els alumnes que hagen superat el 2n curs de l’etapa bàsica es trobaran en disposició d'accedir al conjunt instrumental. A partir d'aquest moment participarà a més en diferents activitats de conjunt. Aquestes activitats compleixen el propòsit principal de l'Escola permetent comprendre la dimensió comunicativa i cooperativa de la interpretació musical.