OFERTA EDUCATIVA

L’escola de música de Joventuts Musicals de la Vall d’Albaida esta formada per un ventall molt ampli de possibilitats docents en l’àmbit no reglat: va des de la formació d’iniciació fins a una formació satisfactòria en el seu entorn amb cursos avançats. Dins d’una periodicitat anual, s’ofereix la possibilitat d’ampliar coneixements a tots els qui s’interessen pel món de la música.

 

L’escola de música esta formada per una xarxa d’escoles de música on pots estudiar, les quals compartiexen els mateixos principis educatius. També comparteixen un pla d’estudis dintre dels seus recursos didàctics i d’activitats per als alumnes i professors.

 

INTENCIONS EDUCATIVES:

  • Proporcionar als alumnes un ensenyament innovador de la música, que fomente la creativitat fonamentalment en la pràctica contemplant l'estudi dels diversos estils musicals.

  • Orientar el procés d'ensenyament cap a actituds de valoració de la música com a mitjà d'expressió cultural i interacció social.

  • Atendre les necessitats educatives de l'alumnat en funció dels seus diversos perfils i capacitats.

  • Promoure un model d'ensenyament basat en l'aprenentatge on el professor té la funció de guia del procés educatiu de l’alumne mantenint una interacció fluida i motivant.

  • Difondre la música, especialment potenciant la seua creació.