Equip Pedagògic

L'estructura docent de l'Escola de Música de Joventuts Musicals de la Vall d'Albaida s'organitza en departaments, que es defineixen d'acord amb les necessitats docents. Els departaments són els òrgans encarregats de coordinar els ensenyaments d'una o de diverses àrees de coneixement en un centre o diversos, d'acord amb la programació docent del centre, així com de donar suport a les activitats i iniciatives docents investigadores del professorat.