Joventuts Musicals de la Vall d'Albaida desenvolupa i administra diversos Projectes Educatius en l'àmbit de l'Ensenyament musical.

 
 
G
M
T
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text-to-speech function is limited to 200 characters
 
[removed]
 
Options : History : Feedback : Donate Close
DIRECCIÓ DE BANDA
Aula de Direcció de Banda
FASOLET-IEM
Sistema d'Iniciació Musical
ESCOLA EMUSVALL
Projecte Educatiu de Centre
GESTIÓ DE CURSOS
Formació de Professorat
Show More

El model de Gestió de Joventuts Musicals de la Vall d'Albaida, es basa en els criteris següents:

  • Un Projecte amb una experiència de més de 20 anys, atenent a l' Innovació i a la millora continuada.

  • Un equip estable de docents, que treballa coordinadament amb un pla de formació i reciclatge permanent.

  • Diversitat de l'oferta educativa i adequació d'aquesta al entorn sociocultural. Tenint com a prioritat la demanda dels veïns per què troben en Joventuts Musicals de la Vall d'Albaida un lloc pe a la seua expresió artística i creativa, al voltant de la música.

  • Posibitat de compartir l'experiencia del nostre pla d'estudis amb escoles publiques i privades.

  • Desenvolupament del projecte sociocultural d'una escola com a centre dinàmic del seu entorn, generant projectes artístics propis en relació amb altres agents que operen en el camp de la cultura i l'educació.

Tlf: 96 235 83 84 / escola@emusvall.es / C/Sant Josep, 6b, 46844 Otos (València)

 © 2021 by Joventuts Musicals de la Vall d'Albaida www.emusvall.es