Departament Mixt (Corda, Piano)

Álvaro Ferri Andrés
Ausias Gisbert Espejo
Angela Gómez vidal
Rafa Navalón Penadés
Isabel Pérez Monzó
Pamela Tomiato Palazzini
Lucia Vilar Tudela
Show More

Tlf: 96 235 83 84 / escola@emusvall.es / C/Sant Josep, 6b, 46844 Otos (València)

 © 2020 by Joventuts Musicals de la Vall d'Albaida www.emusvall.es

Ausias Gisbert Espejo