ANTECEDENTS DE JOVENTUTS MUSICALS DE LA VALL D'ALBAIDA

En 1992 en la 24 Assemblea de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana celebrada a Sueca, per iniciativa de la Junta Comarcal de la Vall d’Albaida, es proposa la iniciativa de formar una Escola Comarcal de Música a la Vall d’Albaida, en la que agrupen totes aquelles Societats Musicals interessades de la comarca.

En setembre de 1993 i davant la desaparició dels centres reconeguts i autoritzats es fa més necessària encara la col·laboració entre les distintes Societats Musicals. En un primer moment la iniciativa va fracassar per motius econòmics, però seguint amb la proposta es va convidar a totes les societats musicals a formar part d’aquesta en una convocatòria oberta a les 30 societats de la comarca. A la fi sols quedaren 5 societats musicals que començaren l’Escola Comarcal de Música de la Vall d’Albaida. A partir dels anys següents van anar entrant a formar part més societats i poblacions fins arribar a 15. En l’actualitat Joventuts Musicals compta amb 12 societats o associacions.