consells per a estudiar a casa

  • És important alternar el temps d'estudi amb el de descans.

En primer i segon curs; alternar 5 minuts de descans per cada 10 minuts d'estudi.

A partir de tercer curs; alternar 5 o 10 minuts de descans cada 30 minuts d'estudi.

  • Començar l'estudi amb les peces o exercicis que requerisquen més concentració: treball analític i memorístic o detallat. Cal considerar que la capacitat d'atenció va disminuint progressivament.

  • Acabar la sessió d'estudi amb peces o exercicis de major automatisme; que no necessiten tanta concentració (peces treballades o primera vista).

  • Mantenir la regularitat en l'estudi diari.

  • Repartir la jornada d'estudi en diferents sessions, a ser possible.

  • Planificar l'estudi de memòria d'almenys el 50% de les obres a estudiar.

  • Gravar-se mentre es practica, per poder millorar l'autocrítica.

  • Alguns dels exercicis que cal practicar tots els dies, almenys 5 minuts son:

a. Tècnica: la necessària per a assolir els continguts de les unitats, utilitzant diferents sonoritats, digitacions, articulacions, etc.

b. Transport: Sobre la mateixa obra que estigues estudiant, fragments curts, etc.

c. Memorització: almenys vuit compassos diaris.

d. Desenvolupament auditiu: Toca i transcriu d'oïda cançons que t'agraden i les propostes del professor.

e. Primera vista: Obres més senzilles, per sota del teu nivell tècnic, practica poc a poc, sempre una obra nova, aprén a mirar per davant.

f. Improvisació: Varia el que estàs estudiant (demana-li "més" a tot el que faces)

g. Escolta música: Bones gravacions!!